Leasing bez VAT

leasing-bez_vat

Umowy leasingu zdefiniowana jest zarówno w kodeksie cywilnym, jak i ustawach podatkowych. W zależności od zawartej umowy pomiędzy Finansującym (firma leasingowa) i Korzystającym (przedsiębiorca) rozróżniamy:

– leasing operacyjny,

– leasing finansowy,

– leasing zwrotny.

Wybór odpowiedniego leasingu bezpośrednio wpływa na jego cenę oraz sposób rozliczenia podatkowego.

Faktura VAT marża a leasing bez VAT

Na rynku samochodów osobowych używanych, można spotkać pojazdy udokumentowane fakturami nie zawierającymi podatku VAT. W Komisach samochodowych, które sprzedają samochody sprowadzone z zagranicy lub od osób prywatnych sprzedaż odbywa się właśnie na podstawie Faktur VAT marża. Oznacza to, że poprzedni właściciel nie był płatnikiem podatku VAT. Umowa leasingu finansowego umożliwi zakup pojazdu bez VAT.

Leasing finansowy

Finansujący sprzedaje Korzystającemu samochód osobowy i za to pobiera comiesięczny czynsz. Samochód przechodzi na własność przedsiębiorcy, który zalicza pojazd do środków trwałych. Podlega on amortyzacji. Dodatkowo co miesiąc przedsiębiorca odlicza ratę odsetkową, która jest wyodrębniona na fakturze. Kosztami podatkowymi są również wydatki związane z eksploatacją pojazdu, ubezpieczeniem i użytkowaniem.

Przedsiębiorca będzie zobowiązany zapłacić cały VAT od odsetek z góry, oraz czynsz inicjalny. Umowa zawierana jest na czas określony, zbliżony do okresu amortyzacji pojazdu.

Dlaczego leasing finansowy, a nie leasing operacyjny?

Umowa leasingu operacyjnego oparta jest wynajmie. Finansujący oddaje do użytkowania (wynajmuje) samochód i za to otrzymuje co miesięczny czynsz. Umowy najmu i dzierżawy opodatkowane są stawką VAT w wysokości 23%. Tak więc zawarcie umowy leasingu operacyjnego podniosło by realnie kwotę dzierżawy o kwotę VAT. Natomiast leasing finansowy to dostawa towaru zwolnionego z VAT.

Minimum formalności

Firmy leasingowe starają się stosować procedury uproszczone. W takim wypadku wystarczy oświadczenie przedsiębiorcy o przychodach i dochodach za dany rok podatkowy. Jeżeli umowa leasingu będzie opiewać na znaczną kwotę, być może będzie potrzebny PIT lub CIT za rok poprzedni i dokumenty finansowe. Bardzo rzadko przedsiębiorca jest proszony o zaświadczenie z ZUS-u i urzędu skarbowego.

 

Inny interesujący artykuł:

www.subiektywny-blog.pl/