Zakład pogrzebowy

Zakład pogrzebowy jest firmą, która świadczy usługi pogrzebowe związane z ostatnim pożegnaniem. Jest to firma, która działa na zlecenie rodziny osoby zmarłej. Działa na jej specjalne polecenie, zgodnie z jej oczekiwaniami, wymaganiami, potrzebami. Jest to forma, która świadczy kompleksowe usługi pogrzebowe. Ma szeroki zakres działalności zawarty w ofercie zakładu pogrzebowego.

Jest to obszerny zakres, który świadczony jest w sposób profesjonalny, kompleksowy.

Do świadczonych usług zakładu pogrzebowego zaliczają się między innymi:

  • wszelkie formalności zawierane z urzędami,
  • transport zwłok z miejsca docelowego do kostnicy, a w dniu pogrzebu najpierw do Kościoła, Kaplicy, a następnie na cmentarz, gdzie ciało zostanie złożone w grobie, grobowcu, specjalnie wyznaczonym miejscu pochówku,
  • przygotowaniem zwłok do pochówku, ubraniem, umalowaniem ciała, przed złożeniem go do grobu, grobowca. 
  • oprawa muzyczna uroczystości, jest uzależniona od repertuaru jaki zasugeruje rodzina zmarłego lub z klasycznego repertuaru zakładu pogrzebowego,
  • kremacja zwłok lub pośrednictwo w jej skremowaniu, w zależności od tego czy dany zakład pogrzebowy dysponuje własnym krematorium,
  • sprzedaż wiązanek oraz wieńców pogrzebowych, które najpierw trafiają do Kościoła, Kaplicy, a następnie na cmentarz, w miejsce pochówku osoby zmarłej,
  • sprzedaż trumien oraz uren, w zależności od tego jaki będzie rodzaj pochówku, czy w trumnie czy w urnie, po uprzedniej kremacji,
  • złożenie ciała zmarłego w trumnie lub urnie do miejsca wiecznego odpoczynku, do grobowca, do grobu, specjalnie wyznaczonego miejsca. 
bawariamotors.pl/mini/nowe-samochody/mini-elektryczne/